Svein Tindberg: Som skrevet står

Arrangementsinformasjon

Svein Tindberg tar oss med bak kulissene i hvordan han som skuespiller tilnærmer seg og arbeider med hellige tekster. Tindberg har gjort stor suksess med forestillinger som Abrahams barn og Markusevangeliet, forestillinger som ikke minst vant et stort publikum utenfor de religiøse fellesskapene.
I samarbeid mellom Borre kirke og Tunsberg bispedømmeråd.

tindberg
litteraturuka
borre
litteraturfestival
kultur
kirke
vestfold
horten

Restriksjoner

Ledsagerbevis gjelder

Ansvarsfraskrivelse

Rett til endringer forbeholdes.